Arıköy Yapı Kooperatifi yaşam alanında yaşayan bizler kooperatif olmanın ne demek olduğunu yaşamımızı sürdürdüğümüz bu alanda zaten yıllardır yaşayarak bilen kişileriz. Arıköy Tüketim Kooperatifini kurarken amacımız; küçük üreticiden tüketiciye aracısız olarak, sağlıklı, adil gıdayı, uygun fiyatla ulaştırmaktır. Kooperatifimiz kar amacı gütmeyen ve sadece gönüllü emeğiyle organize olmuş bir yapıdan oluşmaktadır. Gıda, tarım ve hayvancılıkta hem küçük üreticinin hem de tüketicinin yaşadığı günümüz sıkıntılarına çözümler sunmaya çalışmak, ekolojik koşulları sağlayan adil gıdanın tüm gelir gruplarına erişilebilir olmasını sağlamak. Tüketici ve üretici arasında güvene dayalı ilişkiler oluşturmak. Tüm bunları yaparken, emeği ve doğayı savunmak, korunmasına yardımcı olmak. Kooperatifimiz kar amacı gütmez, ortaklarına kar payı dağıtmaz. Kendini sürdürebilmek adına toplumsal faydayı esas alan uygulamalar geliştirir.